DziałalnośćHistoria          Statut i uchwałyPolecamy  Kontakt   

Witamy na stronie Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego


Wkrótce:


Odonowskie Towarzystwo kulturalne i Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Wiedniu

Piątek
6
PAŹDZIERNIK
PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

Język, kultura i literatura wokół chrztu Polski

Konferencja naukowa - cz.2


Zapraszany na drugą część konferencji naukowej "Język, kultura i literatura wokół chrztu Polski". Tym razem sesja jest zaplanowana na dwa dni: rozpoczyna się w piątek 6 października o godz. 15.00 a kończy w sobotę około godziny 18.30.

Poniżej przedstawiamy program konferencji:

ODONOWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

oraz

INSTITUT FÜR SLAWISTIK – UNIVERSITÄT WIEN

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

Język, kultura i literatura wokół chrztu Polski

Odonów, 6 – 7 października 2017

Program konferencji:

6 października, piątek:

Godz. 10.30 – Wycieczka do grodziska słowiańskiego w Stradowie i do Wiślicy.
Godz. 15.00 – Otwarcie obrad
 • Ass. Prof. Mag. Dr. Jolanta Doschek, Institut für Slawistik – Universität Wien

Obrady:

 • Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk, Instytut Archeologii – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Univ.-Prof. Mag. Dr. Dr. h.c. Alois Woldan, Institut für Slawistik – Universität Wien
Dyskusja
Przerwa na kawę
 • „Chrzest Polski – czy jest co świętować?”, Prof. dr. hab. Zbigniew Kaźmierczak, Instytut Filologii polskiej – Uniwersytet w Białymstoku
 • „Imiona Piastów”, Ao. Univ.-Prof. Dr. Georg Holzer, Institut für Slawistik – Universität Wien
Dyskusja

7 października, sobota:

Godz. 10.00

Obrady:

 • Wczesnochrześcijańskie cmentarzysko w Stręgoborzycach nad Ropotkiem”, Dr Krzysztof Tunia, Instytut Archeologii i Etnografii – Polska Akademia Nauk
 • Tzw. misa chrzcielna z Wiślicy. Przyczynek do zagadnienia chrystianizacji Małopolski”, mgr Nina Glińska, Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Julia, Institut für Slawistik – Universität Wien
Dyskusja
Przerwa na kawę
 • „Literatura w Polsce wokół roku 1000“, Ass. Prof. Mag. Dr. Jolanta Doschek , Institut für Slawistik – Universität Wien
 • „Polskie mity w odniesieniu do innych mitologii (grecka, rzymska) - wspólne cechy i różnice”, Klaudia Mielczarek, Institut für Slawistik – Universität Wien
Dyskusja

Godz. 14.35 Przerwa obiadowa

Godz. 16.00 Wznowienie obrad

Obrady:

 • „Funkcjonalizacja literackich imaginacji (przed)chrześcijańskich w polsko-litewsko-łużyckim kontekście“, Dr. Hans-Christian Trepte, Institut für Slavistik – Universität Leipzig
 • „Nerwy wiary Norwida”, Dr Krzysztof Korotkich, Instytut Filologii polskiej – Uniwersytet w Białymstoku
 • „Pomiędzy tożsamością konfesyjną a identyfikacją etniczną. Motyw chrztu w twórczości Petera / Piotra Lachmanna”, Dr. Przemysław Chojnowski, Institut für Slawistik – Universität Wien, Collegium Polonicum w Słubicach.
 • Martin Bär, Institut für Slawistik – Universität Wien
 • Anabel Ceeh, Institut für Slawistik – Universität Wien
Dyskusja

Godz. 18.30 Zakończenie konferencji


UWAGA:
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o potwierdzenie swojego udziału mailem lub telefonicznie do dnia 10 września 2017.
Informujemy również, że udział w wycieczce do Stradowa i Wiślicy oraz ewentualny obiad będą odpłatne.

A oto niektórzy nasi wykładowcy:

Dr. Przemysław Chojnowski

Dr. Przemysław Chojnowski

Ass. Prof. Dr Jolanta Doschek

Ass. Prof. Dr Jolanta Doschek

Ao. Prof. Dr Georg Holzer

Ao. Prof. Dr Georg Holzer

Prof. Zbigniew Kaźmierczak

Prof. Zbigniew Kaźmierczak

Dr Krzysztof Korotkich

Dr Krzysztof Korotkich


Prof. Michael Moser

Prof. Michael Moser

Prof. Dr Christian Trepte

Prof. Dr Christian Trepte

Dr Krzysztof Tunia

Dr Krzysztof Tunia

Prof. Przemysław Urbańczyk

Prof. Przemysław Urbańczyk

Prof. Mag. Dr. Alois Woldan

Prof. Mag. Dr. Alois Woldan
Nasza siedziba i nasze cele

Tak wygladała nasza siedziba w roku 1926

Tak wygladała nasza siedziba w roku 1926

Dwór w Odonowie w roku 2011

Dwór w Odonowie w roku 2011


Kończy się już remont odonowskiego Dworu - naszej siedziby. Po latach zaniedbania powoli przywracana jest świetność dawnego gniazda ziemiańskiego rodu Postawków. Kiedyś Dwór utrzymywał się głównie z roli oraz, w tym przypadku, z cegielni. Dziś już nie ma ziemi i nie ma przemysłu. Trzeba było znaleźć inne źródło finansowania dworu. Powstaje tu z pomocą dotacji Unii Europejskiej Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Dwór w Odonowie. Więcej informacji na temat działalności ośrodka można znaleźć na stronie www.odonow.com

Oczywiście, oprócz działalności zarobkowej prowadzonej przez rodzinną firmę Jorge Group Polska, podstawą działalności Towarzystwa w odonowskim Dworze będzie rozwijanie szeroko pojętej działalności kulturalnej i oświatowej dla lokalnej społecznosci.


Program rozwoju kulturalnego dworu w Odonowie

Trzy Filary

Sztuka w ruchu

Dom pracy twórczej

Kolekcja
Chcemy propagować rozwój rzemiosła, sztuki budowlanej oraz kształtowanie krajobrazu na podstawie rodzimych wzorców i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem kultury sarmackiej i ziemiańskiej. Interesuje nas działalność wydawnicza; organizowanie odczytów, seminariów, warsztatów, wystaw plastycznych i fotograficznych, spotkań literackich; wspieranie innych form działalności oświatowej i wydawniczej w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, organizowanie imprez publicznych (happeningi, festyny, festiwale, koncerty, przeglądy)

W roku 2010, jeszcze "nieoficjalnie", zorganizowaliśmy wystawę malarstwa Leszka Sobockiego w Kazimierskim Domu Kultury i mini koncert w odonowskim dworze. Rok 2011 nie będzie dla nas łatwy - planowany jest generalny remont naszej siedziby. Po 60 latach chcemy przywrócić właściwy blask dworowi, mimo nieodwracalnych zmian jakie zaszły w czasie komunistycznych rzadów.

Dwór w Odonowie - r. 1934

Dwór w Odonowie - r. 1934

Celem naszego Towarzystwa jest między innymi szerzenie wiedzy o spuściźnie naszych przodków. Chcemy zacząć od tego, co nam najbliższe - od Dworu w Odonowie. Chcemy przywrócić dawną atmosferę polskiego dworu, mimo nieodwracalnych zmian architektonicznych. Ale Dwór Polski to nie tylko architektura, to zjawisko społeczne. Chcemy, aby tak jak przed laty, odonowski dwór był, na swoją miarę oczywiście, ośrodkiem kultury promieniującym na najbliższe otoczenie, aby był zawsze otwarty dla przyjaciół i gości, aby wreszcie, choć w minimalnym możliwym obecnie zakresie, dał miejsca pracy dla miejscowej ludności.

Dla naszych bezpośrednich przodków - sarmatów - niezwykle ważne były więzy rodzinne i towarzyskie. Odnoszono się z galanterią do kobiet. Ulubionym zajęciem była rozmowa. Bardzo chętnie przyjmowano gości: krewnych, przyjaciół, a także nieznajomych, zwłaszcza cudzoziemców. Dość swobodnie posługiwano się łaciną. Na przyjęciach tańczono poloneza, mazura, oberka. Dbano o swój honor.